Home

 

School voor Ouders is een twintig weken durende cursus die door school aan ouders aangeboden wordt. Er wordt kennis met andere ouders gemaakt, er worden ontspannen gesprekken gevoerd met leerkrachten en het aanbod in de wijk rondom school wordt verkend. Dit alles in een veilige setting op de basisschool onder leiding van professionele trainers.

Het cursusaanbod wordt door ouders bepaald: zij geven aan wat ze aan informatie nodig hebben. Hierdoor ervaren ouders dat ze zelf al de nodige kennis in huis hebben en groeien ze in hun zelfvertrouwen. Dit groeiend bewustzijn en vertrouwen brengen zij op hun beurt weer over op hun kinderen. Deze groeien hierdoor ook: ze voelen zich meer gesteund door hun betrokken ouders en dit werkt door in onder andere de schoolprestaties.

foto-school-voor-ouders-dukendonck

Uiteindelijk is de School voor Ouders ook een cadeau vóór school: alle ouders die mee hebben gedaan zetten zich tijdens en na de cursus ieder op zijn eigen wijze in voor school en zo wordt School voor Ouders vanzelf Ouders voor School!